Kategori: alternativ

Siste tredjedel av balsamisk fase

Som journalist er det lett å sky «de alternative».

Lett er kjedelig.

astro

 

SEKSTENDE BRYTNING

«Du trenger ikke tro for å erfare at det virker», skriver Norsk
Healerforbund på sine hjemmesider.
Greit, tenker jeg, der jeg sitter foran astrolog og healer Manuela
Hofer: Jeg tror ikke. Ikke i det hele tatt. Mest, selvfølgelig, fordi
jeg aldri har kjent behovet for det. Verken av nysgjerrighet, eller
fordi jeg har vært i en situasjon der alt annet har vært forsøkt og
syntes håpløst, slik at en tro på det uforståelige, på det utenforliggende,
kan få grobunn der. Altså kommer skepsisen fra min naturlige,
medfødte reaksjon til noe fremmed.

Foran oss på bordet ligger utskriften av mitt astrokart, planetenes
og stjernebildenes plassering i mitt fødselsøyeblikk. Manuela
har hjulpet meg å tolke det. Hun har dessuten lagt tarotkort før
jeg kom. To kort gikk igjen i et mønster. Det ene har fem begre,
det andre har to sverd.

– Begrene dukker ofte opp i forbindelse med tap, og noen ganger
eksistensielle temaer. Sverdene indikerer behovet for et veiskille,
det symboliserer det ubevisste, og har med nye tanker, ideer
og konsepter å gjøre, forteller Manuela.

Vel og bra. Men her er det ikke bare privatpersonen som stritter
imot. Som journalist har jeg en refleks som ber meg se med kritisk
blikk på alle som driver med «det alternative», med det vi objektivitetsorienterte
pressefolk kan finne på å anse som ufarlig
hokuspokus, eller i verste fall kvakksalveri. Og jeg vet at i enkelte
alternative kretser har pressen derfor et dårlig rykte. Folk har
fortalt meg at de har hatt dårlige opplevelser og følt seg hengt ut
når de har fortalt en journalist om det de tror på.

Pressen har et legitimt ansvar for å ikke forlede folk. Ikke ukritisk
omtale noe som i verste fall kan koste mennesker dyrt i en
vanskelig fase av livet, både økonomisk, men kanskje også helsemessig.
I serien «Folkeopplysningen» som gikk på NRK kom det
fram at nordmenn bruker 1,5 milliarder kroner årlig på alternativ
behandling. Og der kommer min profesjonelle skepsis fra.
Men selv med en dobbel dose skepsis kan man legge fordommene
til side mot i hvert fall en ting oppe i dette: Menneskene i
det. Og hvis halvparten av alle nordmenn prøver alternativ
behandling, som healerne selv hevder – vel, så har jeg også et
ansvar for å forsøke å forstå hvorfor.

En stor, hvit katt strekker seg på det lille tårnet sitt bak Manuela
Hofer i leiligheten i Brattvåg. Hun sitter i landsstyret i Norges
healerforbund. Hun er også journalist i bladet Medium. I dag
markerer norske healere på en stor konferanse i Oslo at forbundet
har eksistert i 20 år. De markerer at interessen rundt dem aldri
har vært større. For Manuela begynte det med slekta.

– Jeg hadde en oldemor i Østerrike som la kort. Bestemor gjorde
også det, leste i hender, og drev litt som medium. I tillegg er det
flere i familien som driver med healing. Selv har jeg alltid vært en
nysgjerrig person, samtidig som jeg liker at ting er vitenskapelige,
rasjonelle og logiske. Nå prøver jeg å finne balansen mellom det
intuitive og det mer logiske i det jeg gjør.

– Hvorfor tror du mange trekkes i retning av alternative miljøer
og behandlingsmåter?

– Det virker å være en slags trend i tiden at mange søker etter
alternative løsninger. Det kan være mange forskjellige årsaker til
det. Noen er nysgjerrige, andre har ikke fått svar på det de søker etter ved å gå de mer tradisjonelle veiene. Det ble vel også banet
vei innenfor healing etter at Joralf Gjerstad inntok en mer offentlig
rolle.

– Hva vil de vite, de som kommer til deg som astrolog?

– Det handler ofte om veivalg. Om muligheter. Kanskje har de
kommet til et punkt der de er usikre, og vil ha en peker videre.

– Og hva sier du til dem?

– Da tar jeg utgangspunkt i det astrokartet jeg har satt opp, og ser
på hvilke egenskaper denne personen kan ha, og snakker blant
annet om evner som man kanskje ikke har utforsket fullt ut.

– Sier du noen gang at «du er på feil hylle, skift kurs»?

– Nei. Jeg foretrekker å snakke om det positive, altså muligheter.

– Da kan jeg forstå og akseptere astrologien som et slags fundament
for en samtale mellom deg og en som vil snakke om livet sitt.
Men det er vel ikke veldig forskjellig fra det en samtaleterapeut
ville gjort?

– Nei, det er kanskje ikke det. Å sette ord på sin egen situasjon
hjelper en noen ganger å se ting klarere.

– Men healing, det har jeg vanskelig for å akseptere. En planet
vet jeg i hvert fall at finnes, og i ytterste konsekvens at den kunne
ha påvirkning på ett eller annet, tyngdekraft, stråling, hva vet jeg.
Men healing, noe som virker på avstand, usynlig, det tror jeg ikke
på.

– Det kan jeg forstå. Healing skal kunne virke uavhengig av tid
og rom, og også uavhengig om du tror eller ikke. For mange er det
uforståelig. Men så er det jo spørsmålet om hva det betyr at det
«virker». Hva man forventer seg. Hva det betyr å bli «frisk». Hvis
man ser mennesket som kun en fysisk kropp og materie med celler,
atomer og molekyler, får man selvfølgelig ikke en vitenskapelig
forklaring på hva healing er.

– Likevel er det uforståelig. Og man ser jo disse sakene om folk
som blir lurt til å bruke penger på behandling som ikke virker.

– Vi kan ikke legge skjul på at det er en del forskjellig i denne
bransjen, som i de fleste andre. Det er bra og viktig med en sunn
skepsis. På den andre siden bør man heller ikke glorifisere vitenskapen,
for der har det jo også vært litt av hvert opp gjennom
tidene. Dogmatisme og fanatisme bør unngås innenfor de fleste
områder, tenker jeg.

– Jeg intervjuet en prest, og han pekte på hvordan religionen gir
en rammefortelling om livet, fyller behovet for å tenke at ikke alt
er tilfeldig. Tror du astrologi og healing tilbyr noe av det samme?

– Kanskje. For ting er jo ikke tilfeldige. Verden, naturen er full av
mønstre og gjentakelser.

Astrokartet med de uforståelige strekene og markeringene ligger
fremdeles på bordet. Hvilke spor av brytningstid finnes så der?

– Du har i alle fall ganske mye av ild-elementet i horoskopet ditt,
solen er i skytten, de er gjerne sannhetssøkende, filosofiske, rastløse,
og månen er i løven, tegnet for de som ofte er veldig kreative.
Nå er din progressive månefase, altså den vi er i her og nå, i siste
tredjedel av balsamisk fase. Hver fase varer ca 3 ½ år, så den neste
begynner snart. Det som hadde begynt å føles gammelt, som ikke
passet helt lenger, gir opphav til rumlingen av misnøye. Du har også
hatt Pluto over Merkur i horoskopet ditt. Pluto står for blant annet
transformasjon, rekonstruksjon og regenerasjon, mens Merkur kan
representere kommunikasjon, skrift, tale, tankevirksomhet og formidling.
Dette har pågått en stund, og er i ditt sjette hus, som har
med daglige rutiner, jobb, karriere å gjøre.